Ledarskap

Så blir du en bra ledare – Lean i organisation och ledarskap

Vad är Lean?

Låt mig börja med att berätta om Lean. Vad är då Lean? Såhär säger Wikipedia:

Lean är en ideologi som går ut på att maximera kundnyttan och samtidigt minimera slöseri av resurser genom olika typer av effektiviseringar och rationaliseringar. Lean har sitt ursprung i Toyotas utvecklingsstrategi inom Toyota Production System (TPS) men har senare blivit avknoppat av flera andra organisationer som olika produkter i form av e-böcker, utbildningar och tjänster.”

Lean handlar om att måna om nöjda kunder, att forma effektiva flöden, att gå till botten med avvikelser, att förbättra de flöden i vilka avvikelserna hittas och att var och en inom bolaget tar ansvar för att verka för dessa förbättringar. Lean är en filosofi kan man säga, som bygger på ett antal principer. Genom att arbeta utefter principerna inom Lean skapar man en organisation som ger nöjdare kunder! Lean handlar inte om att skära ner på personal. 

 

Vad är bra med Lean?

Jag snuddade vid det redan i förra stycket. Orden nöjd och kund är centrala. För vad är ett företag utan dess kunder? Och vad kan en nöjd kund ge ett företag? Om vi vänder på det blir det enkelt – inga kunder, inget företag. Hela grundkonceptet inom Lean är alltså att skapa kundnöjdhet. 

Låt mig också beröra ämnet brandsläckning. Med brandsläckning menar jag här snabba åtgärder för att tillfälligt lösa problem inom en organisation. Det kommer förstås alltid att förekomma. Problem uppstår, och behöver lösas snabbt för att medföra förlorade kunder, eller alltför mycket tidsspill. Men när problemet väl är tillfälligt löst, behöver man arbeta med en hållbar lösning. Det är där Lean kommer in i bilden. 

 

Lean i relation till ledarskapet

Jag vill påstå att ett företag som arbetar med denna filosofi ger nöjda medarbetare. Jag har ju nämnt tidigare att det här med autonomi och att känna sig värdefull är viktigt. Genom att arbeta enligt Leanfilosofin gör man alla medarbetare delaktiga i ett företags verksamhetsutveckling. Var och en får bidra med sin kompetens och kunskap, och gör något bra för sitt företag och dess kunder. Var och en får ta ett eget ansvar för att skapa förbättring. Den här videon nedan tycker jag illustrerar skillnaden mellan en Chef (i dess typiska bemärkelse) och en Ledare.

 

 

 

 

One comment

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

CommentLuv badge