Ledarskap

Så blir du en bra ledare – Hur fungerar hjärnan?

Förståelse för hur hjärnan fungerar

För att bli en bra ledare menar jag att man behöver förstå hur delar av hjärnan fungerar, för att på så vis veta hur man ska leda, coacha och motivera medarbetare. Man behöver veta hur en människa agerar i olika situationer, vad som triggar och vad som påverkar negativt.

När man pratar om vår hjärna, och varför vi agerar som vi gör i olika situationer, pratar man bland annat om de två delar i hjärnan som kallas Amygdala och Striatum.

 

Amygdala

Amygdala är en del av av vår hjärna, och betraktas som den äldsta delen av den. Amygdala kontrollerar bland annat vår förmåga att känna rädsla.

Amygdala är en del av reptilhjärnan, den centrala delen av hjärnan. Den styr med andra ord våra mest basala instinker. Amygdala är hjärnans känslostruktur. När amygdala aktiveras sätter det igång en reaktion – fly eller fäkta. 

Amygdala går igång när vi utsätts för obehagliga, tråkiga och otrevliga saker. Amygdala är den del av hjärnan som bland annat sätter igång hot-responsen. Hot-responsen är fem gånger så prioriterad jämfört med belönings-responsen. Det har med vår överlevnad att göra, och går långt bak i tiden. Att hjärnan jobbar på det viset har helt enkelt förr varit skillnaden mellan liv och död. Hjärnan är programmerad att identifiera fara snabbare och starkare. Fara innebar förr att bli jagad av ett levande djur. Fara idag innebär inte så mycket att bli jagad, då vi inte lever som för (även det naturligtvis kan hända även idag, om du är i skogen och kommer för nära vissa sorters djur). Fara kan idag istället ha med det sociala samspelet att göra.

 

Striatum

Striatum är också en del av hjärnan. Striatum är hjärnans belöningsstruktur. Striatum aktiveras av saker som människan tycker om, det som är roligt, trevligt och gott. Vi får en dos belöning, och det gillar hjärnan! Hjärnan gillar det så mycket att den fortsätter uppmuntra oss att göra saker som aktiverar striatum.

Det som hjärnan gillar allra mest är snabba belöningar. Det beror på att hjärnan är programmerad att låta så lite energi som möjligt gå åt. Snabba belöningar sparar energi åt hjärnan. Vi triggas därmed av kortsiktighet, och undviker långsiktighet. (Om striatum får bestämma). På grund av att hjärnan därmed väljer den lättare vägen, är det bra att känna till att vi kan utmana den. Genom att ha den här kunskapen, kan vi medvetet välja den svårare vägen. Om vi vill etablera en ny vana, som vi tycker känns svår och krånglig, behöver vi aktivt ta det beslutet, och hålla fast vid det. När vi gjort på det nya sättet ett tag har vi etablerat en ny vana! Denna nya vana blir då den bekväma för hjärnan, som vant sig, och inte behöver kosta på sig att använda så mycket energi. 

Vill vi nå våra mål ska vi därför jobba med kortsiktiga mål också, så kallade delmål. Lägger vi in delmål längs vägen, som är lättare att nå, aktiverar vi Striatum. Det hjälper oss i sin tur att nå våra långsiktiga mål. Vi behöver också vara medvetna om hur hjärnan fungerar, och med den insikten träna hjärnan i att arbeta långsiktigt. Det kommer inte av sig själv!

 

Motivation

Striatum går igång på inre och yttre motivation. Inre motivation kan till exempel vara ett driv eller att brinna för en viss sak, till exempel att ge någon service. Yttre motivation kan vara pengar, eller att känna sig omtyckt i ett socialt sammanhang. Ska man ge dessa två faktorer en prioritet, är det den inre motivationen som vinner.

Hjärnan vill minimera hot och maximera belöning. Hot mycket starkare än belöning. Att bli utfryst eller känna av psykisk oro aktiverar samma del av hjärnan som bidrar till att vi känner fysisk smärta. Det är alltså sant att man kan känna av hjärtesorg genom ont i hjärtat.

 

Sammanfattning

För att knyta ihop säcken. Amygdala kontrollerar våra primala behov, och styr hotresponsen, som är mycket starkare än belöninsgsresponsen. Striatum heter den del av vår hjärna som styr vår belöningsrespons. När vi arbetar med motivation behöver vi tänka på att det finns två typer av motivation. Det som förr triggade hotresponsen är idag inte ett lika stort problem. Idag är det andra faktorer som triggar amygdala istället. Vi kan bli herre över våra primala behov! Vi kan styra vår hjärna. Detta kan vi arbeta med i vårt ledarskap.

Del ett i denna bloggserie handlar om planering och effektivitet. Du hittar avsnittet här

 

 

 

 

Källor:

Litteratur:

Neuroledarskap, Katarina Gospic, Stefan Falk, Förlaget Natur och kultur, 2016

Human anatomy & Physiology, Elaine n Marieb, Katja Hoehn, Pearson Benjamin Cummings, 2007

Internet:

https://www.youtube.com/watch?v=fDD5wvFMH6U

https://www.youtube.com/watch?v=EEUxKFmIUiI

https://www.youtube.com/watch?v=pZT-FZqfxZA

2 Comments

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *